Om virksomheden

DWCvin startede som selvstændig vinimport helt tilbage i begyndelsen af 1991 som en overbygning på et vinkonsulentfirma ved navn Danish Wine Consultants. Mange års arbejde for Det italienske Handelskammer i København og Rom og for Det tyske Vininstitut i Mainz gav et solidt fundament. Dette blev yderligere styrket af mange års foredragsvirksomhed og undervisning centreret omkring Tyskland og Italien, så der manglede kun en selvstændig vinimport som sidste led i kæden. Yderligere tyngde i vort virke kom med udarbejdelsen af den første store grundbog om Italiens vine og senere om Tysklands vine. Vi har været hele paletten rundt, og vi har fået et meget grundigt kendskab til tysk og italiensk vin og et meget finmasket netværk.
Vi har gennem årene haft mulighed for at nærstudere og deltage i den udvikling, som vinproduktionen har gennemgået på godt og ondt! Fra 80’ernes ønologiske revolution med diverse supermænd som rådgivere, med superteknologi i kældrene og ’super vino da tavola’ til salg for skyhøje priser – over 90’ernes begyndende drejning mod forbedringer i markarbejdet, hvor tidens helte blev agronomerne, der gik ude i marken og plejede planterne frem for hele tiden at være i kældrene – frem til nutiden, hvor man starter helt fra bunden med geologien på stedet og tænker den ind i det agronomiske feltarbejde og omsætter alt dette i kælderarbejdet. Dette førte uomgængeligt tilbage til traditionen, som man havde ladet hånt om i mange år med de ’moderne’ ensrettede og modefikserede vinprodukter. Der er igen blevet plads til vin, der er håndsværksmæssigt i orden, og som respekterer den natur, der er deres fundament. Vort arbejde baserer sig på indsigt i vinhåndværket på topniveau og faglig respekt for vore producenter, der som oftest også er vore nære og gode venner. Vi fraskriver os alskens naturreligiøs snak om ’naturlige vine’, ’umanipulerede vine’ o.a. Vi vil ikke have ’grumsede, orange vine’, der smager afskyeligt, og som regel er dårligt håndværk baserede på lommefilosofiske betragtninger. Der er mange andre, der tager sig af dem – og vi skal jo have hver vores profil.

Langt hovedparten af vore producenter arbejder uden kemi i markarbejdet, er godkendt bio-producenter, men vi ønsker ikke at skilte med det på flaskerne. Vi ønsker bevare fokus på det, der er inde i flaskerne – og ikke røde mærker o.l. på etiketten. Vi vil gerne holde fast i, at god vin er karakteriseret ved at have et liv i flasken, og det må gerne være godt og langt!